TERMINY KONSULTACJITematy projektów inżynierskich na rok akademicki 2013/2014

Wydział: Elektroniki
Kierunek:  Informatyka
Specjalność:
Inżynieria systemów informatycznych
Temat: Aplikacja edukacyjna na urządzenia mobilne generująca fraktalne formy drzewiaste opisane za pomocą L-systemów
Temat w języku angielskim: Educational application for mobile devices generating fractal tree-like forms described by L-systems
Cel i zakres pracy: Celem pracy jest projekt i implementacja edukacyjnej aplikacji na urządzenia mobilne, która będzie pozwalała na generowanie i wizualizacje różnych dynamicznych form fraktalnych opisanych za pomocą L-systemów. Interfejs aplikacji powinien umożliwiać definiowanie różnych struktur oraz bieżącą modyfikację wybranych parametrów wpływających na kształt i rozrost generowanej formy  na podstawie  sygnałów odczytywanych z  sensorów położenia i orientacji  wbudowanych w  urządzenie mobilne.  Preferowanym urządzeniem jest tablet z systemem Android.

Temat: "Odszukaj zabytki Wrocławia" - Gra terenowa na urządzenie mobilne promująca zabytkowe obiekty we Wrocławiu.
Temat w języku angielskim: "Find historical buildings in Wrocław" - Field game promoting historical objects in Wrocław.
Cel i zakres pracy: Celem pracy jest opracowanie gry terenowej polegającej na odszukiwaniu wskazanych obiektów zabytkowych na podstawie ogólnych informacji i prostych wskazówek nawigacyjnych generowanych na podstawie odczytu bieżącej lokalizacji użytkownika. Zakres pracy obejmuje:
 - opracowanie szczegółowych zasad gry,
 - opracowanie formatu opisu scenariusza i materiałów multimedialnych na podstawie których będzie generowane zadanie,
 - projekt interfejsu aplikacji mobilnej wykorzystującej możliwości  multimedialne urządzenia oraz wbudowane w urządzenie sensory położenia i orientacji,
 - implementację i testy aplikacji na urządzenia z systemem Android.
Uwagi dodatkowe: Praca realizowana przy współpracy z Ośrodkiem "Pamięć i przyszłość"

Temat: "Poznaj dawny Wrocław" - Aplikacja mobilna prezentująca archiwalne zdjęcia ulic i zabytków Wrocławia skojarzone z bieżącą lokalizacją użytkownika
Temat w języku angielskim: "Get to know old Wrocław" - Mobile application presenting historical photos of streets and monuments associated with current user location
Cel i zakres pracy: Celem pracy jest budowa mobilnego przewodnika po Wrocławiu, który będzie prezentował archiwalne materiały multimedialne.
Zakres pracy obejmuje:
 - opracowanie formatu opisu archiwalnych materiałów multimedialnych,
 - projekt interfejsu aplikacji mobilnej wykorzystującej możliwości multimedialne urządzenia oraz wbudowane w urządzenie sensory położenia i orientacji,
 - implementację i testy aplikacji na urządzenia z systemem Android.

Uwagi dodatkowe: Praca realizowana przy współpracy z Ośrodkiem "Pamięć i przyszłość"

Wydział: Elektroniki
Kierunek: 
Automatyka i Robotyka
Specjalność: Komputerowe sieci sterowania
Specjalność: Systemy informatyczne w automatyce
Temat: Mobilna stacja pomiarowa zbudowana w oparciu o smartfon z systemem Android i układ Arduino ADK
Temat w języku angielskim:
Mobile measuring unit based on smartphone with Android and Arduino ADK board
Cel i zakres pracy: Celem pracy jest projekt i budowa mobilnego układu do pomiarów wybranych parametrów środowiskowych zbudowanego jako zewnętrzne akcesorium dołączane do telefonu komórkowego z systemem Android.  Stacja powinna umożliwiać akwizycję i wizualizację wyników pomiarów oraz generowanie raportów i alarmów przesyłanych do zdalnego serwera.
Uwagi dodatkowe: Wymagana umiejętność programowania mikrokontrolerów oraz aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android.

Temat: Projekt układu do śledzenia położenia i orientacji osoby w pomieszczeniach zamkniętych
Temat w języku angielskim:
Mobile measuring unit based on smartphone with Android and Arduino ADK board
Cel i zakres pracy: Celem projektu jest budowa prototypu układu będącego częścią systemu mobilnego przewodnika po muzeach, wystawach i innych ekspozycjach prezentowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Podstawą systemu powinien być układ zamontowany w słuchawkach noszonych przez śledzoną osobę, który monitoruje orientację głowy oraz odbiera sygnały emitowane przez nadajniki podczerwieni zawieszone w ustalonych miejscach pomieszczenia.
Zakres pracy obejmuje
   - projekt oraz wykonanie prototypu układ elektronicznego emitującego zakodowane sygnały, który będzie montowany w pomieszczeniach.
   - projekt oraz wykonanie prototypu układu elektronicznego zawierającego kierunkowy odbiornik emitowanych sygnałów oraz sensory typu akcelerometr, żyroskop i kompas.
   - oprogramowanie podstawowych funkcji zbudowanego prototypu urządzenia..

Literatura: Czasopismo "Elektronika Praktyczna".
Noty katalogowe wykorzystywanych elementów elektronicznych.

Uwagi dodatkowe: Wymagana umiejętność programowania mikrokontrolerów.

Temat: System monitorowania ruchu ciała człowieka wykorzystujący sieć sensorów MEMS dołączonych do urządzenia mobilnego z systemem Android.
Temat w języku angielskim:
System for body motion monitoring using network of MEMS sensors connected with mobile Android device
Cel i zakres pracy: Celem pracy jest budowa układu złożonego z sieci sensorów ruchu typu akcelerometr, żyroskop i magnetometr do monitorowania ruchu poszczególnych części ciała człowieka. Układ powinien komunikować się ze smartfonem za pomocą otwartego protokołu komunikacji systemu Android z akcesorium (ang. Android Open Acessory protocol). Prototyp układu będzie częścią systemu komputerowego wspomagania rehabilitacji narządów ruchu oraz treningu sportowego.
Zakres projektu obejmuje:
- projekt układu elektrycznego,
- wykonanie prototypu urządzenia.
- oprogramowanie funkcji akwizycji i wizualizacji wyników pomiarów.

Uwagi dodatkowe: Wymagana umiejętność programowania mikrokontrolerów oraz aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android.
MATERIAŁY POMOCNICZE DLA STUDENTÓW

Materiały pomocnicze dla studentów będą publikowane na portalach:
Uwaga: Po otwarciu strony portalu edukacyjnego należy:
  • zalogować się korzystając z loginu i hasła tak jak do poczty PWR.
  • zapisać się na wybrany kurs:
    Hasło dostępu:     W celu uzyskania hasła dostępu proszę o kontakt emailem !


pawel.rogalinski (at) pwr.wroc.pl