Wydział: Elektroniki   Kierunek: Informatyka    Rok I     Semestr 1
JĘZYKI PROGRAMOWANIA 3 - Java (INE 2018L - laboratorium)


Prowadzący: dr Paweł Rogalinski
pawel.rogalinski (at) pwr.wroc.pl

Literatura:

 1. Krzysztof Barteczko:    „Java od Podstaw do technologii”, Tom 1 i 2, Wyd. MIKOM, 2004.
 2. Krzysztof Barteczko:    „Java, wykłady i ćwiczenia”
 3. Elliot Koffman, Paul Wolfgang:    „Structury danych i techniki obiektowe na przykładzie Javy 5.0”, Wyd. HELION, 2006.
 4. Laura Lemay, R. Cadenhead:    „Java 2 dla każdego”
 5. Bruce Eckel:    „Thinking in Java - edycja polska - wydanie 3”, Wyd. HELION, 2003.<>
 6. Marek Wierzbicki:    „Java - programowanie obiektowe”, Wyd. HELION, 2006.
 7. Marcin Lis:    „Java, Ćwiczenia praktyczne, Wydanie II”, Wyd. HELION, 2006.
Dokumentacja:
 1. „JDK 6 Documentation” (on line version) - oficjalna dokumentacja Javy SE
Tutoriale:
 1. The Java SE Tutorials” (on line version) - praktyczny przewodnik dla programistów tworzących aplikacje w języku Java
 2. The Java SE Tutorials” (downloaded version) - praktyczny przewodnik dla programistów tworzących aplikacje w języku Java (nieaktualizowany)
 3. Mark Dexter: „Using the Eclipse Workbench  (video tutorial)
 4. Mark Dexter: „Eclipse and Java for Total Beginners  (video tutorial)
 5. Mark Dexter: „Eclipse and Java: Introducing Persistence  (video tutorial)
 6. Mark Dexter: „Eclipse and Java: Using the Debugger  (video tutorial)

Przykładowe zadania
Opis poznawanych zagadnień
 Laboratorium_1
 • zapoznanie się ze środowiskiem programowania JCreator,
 • nabycie umiejętności pisania i uruchamiania prostych programów w języku Java,
 • wypisywanie komunikatów w oknie konsoli lub w oknie dialogowym JOptionPane.showMessageDialog().
 • wczytywanie danych w oknie dialogowym            JOptionPane.showInputDialog().
 Laboratorium_2
 • definiowanie klas zawierających prywatne atrybuty i publiczne metody,
 • tworzenie tablicy obiektów i wykonywanie prostych operacji na tablicy,
 • wczytywanie danych w oknie konsoli,
 • obsługa wyjątków,
 • użycie programu  javadoc  do generowania dokumentacji programu.
 Laboratorium_3
 • implementacja interfejsów,
 • tworzenie aplikacji wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika,
 • tworzenie i operowanie na kolekcjach z pakietu „Java Collections Framework”,
 • porównanie właściwości kolekcji różnych typów
 Laboratorium_4
 • doskonalenie umiejętności tworzenia klas w wykorzystaniem dziedziczenia i kompozycji,
 • nabycie umiejętności rysowania prostych figur geometrycznych,
 • nabycie umiejętności implementacji interfejsów,
 • nabycie umiejętności obsługi zdarzeń od klawiatury (KeyListener), myszy (MouseListener)  oraz uaktywniania widoku (ActionListener) .
 Laboratorium_5
 • zapoznanie się z cechami apletów, ich implementacją i uruchamianiem,
 • nabycie umiejętności tworzenia prostych apletów na stronach www,
 • doskonalenie umiejętnosci tworzenia aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika.
 Laboratorium_6
 • tworzenie aplikacji wielowątkowych,
 • tworzenie, uruchamianie i zatrzymywanie wątków,
 • sekcjsa krytyczna - synchronizowanie wątków
 Laboratorium_7  SPRAWDZIAN ZALICZENIOWY

Materiały pomocnicze:
Wstęp do programowania w języku Java
Podstawy języka Java
Definiowanie własnych klas
Kompozycja i dziedziczenie
Polimorfizm i metody wirtualne
Interfejsy
Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika
Kolekcje
Wątki - programowanie współbieżne